Polityka prywatności. Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Korzystającego za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora. § 1. Definicje. Operator Monika Król prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 1. Brand House, 2. Kava, 3. Loft Sport, ul. Boh. Monte Cassino 61, 81-767 Sopot, NIP: 585-14-11-875, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Korzystającego. Cookies dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Korzystający korzysta ze stron internetowych Serwisu. Przechowuje się w nich informacje, które Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Korzystających. Cookies Operatora oznacza Cookies zamieszczane przez Operatora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Operatora za pośrednictwem Serwisu. Cookies Inne oznacza Cookies zamieszczane przez podmioty współpracujące z Operatorem, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Serwis oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Operator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: storemore.pl Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Korzystający uzyskuje dostęp do Serwisu. Korzystający oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. § 2. Postanowienia ogólne. Serwis stanowi własność Operatora. Każda osoba odwiedzająca Serwis staje się automatycznie jej Korzystającym. Wszelkie treści znajdujące się na Serwisie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza wyżej wymieniony dozwolony użytek są niedozwolone, oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie treści zamieszczone na Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Serwisu. W szczególności Operator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych w Serwisie informacji, aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Korzystających. § 3. Rodzaje Cookies. 1. Cookies Operatora są bezpieczne dla Urządzenia Korzystającego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Korzystającego i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Korzystającemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 2. Operator wykorzystuje dwa typy plików Cookies: 2.1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Korzystającego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Korzystającego; 2.2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Korzystającego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Korzystającego. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Korzystającego. 3. Korzystający ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. § 4. Powody wykorzystywania Cookies. 1. Operator wykorzystuje Cookies Operatora z następujących powodów: 1.1. W celu konfiguracji Serwisu, tj. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Korzystającego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; 1.2. Rozpoznania urządzenia Korzystającego oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 1.3. W celu analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Korzystający Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 1.4. W celu świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Korzystającego; 1.5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. 2. Operator wykorzystuje Cookies Inne z następujących powodów: 2.1. Prezentowania treści multimedialnych na Serwisie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego; 2.2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics; 2.3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Korzystającego z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense; 2.4. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com. § 5. Zmiana warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies. 1. Korzystający może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Korzystającego. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Korzystający może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Korzystającego. 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 3. Korzystający może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. § 6. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies. Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.